15 november Inschrijving de Roodheuvel van start

De inschrijving voor ons postcoderoosproject PCR2 de Roodheuvel is vandaag 15 november gestart. Alle potentiele deelnemers hebben een deelnemersovereenkomst ontvangen met uitgebreide informatie over het project.

Er zijn 338 uitkeringsrechten beschikbaar van elk 250 kWh. Een uitkeringsrecht kost €215 en wordt binnen 12 jaar weer terugverdiend, maar met de huidige energietarieven natuurlijk veel eerder. Totale opbrengst van de installatie is circa 85.000 kWh per jaar, genoeg voor zo’n 35 huishoudens.

Als er op meer dan 290 uitkeringsrechten wordt ingeschreven dan geven we de installateur opdracht om de installatie te plaatsen. Dat gebeurt in het voorjaar.

Er is nog ruimte om in te schrijven. Dat kan via lid worden of het contactformulier

 

 

06 oktober 2022 Groen licht voor de Roodheuvel

Het project de Roodheuvel kan van start. Liander heeft groen licht gegeven voor de aansluiting ter plekke bij Toldijk. De installateur is al wezen kijken en heeft een offerte gedaan voor de installatie. Het voorstel met alle informatie over dit project wordt nu samengesteld. Daarin staat ook de certificaatprijs gemeld. Binnen enkele weken zullen alle geïnteresseerde leden dit voorstel samen met de ledenovereenkomst ontvangen.

Zodra alle ledenovereenkomsten ondertekend weer door ons zijn ontvangen en de bijbehorende inleg is overgemaakt geven we de installateur de opdracht om aan de slag te gaan. Liander zetten we waarschijnlijk al eerder aan het werk. We willen voorkomen dat het netwerk ons weer dwars gaat zitten!

 

06 oktober 2022 Productie ’t Zelle op volle sterkte

We hebben goed nieuws te melden. Op 19 september is de aansluiting bij ’t Zelle vergroot van 3x25A naar 3x80A. De installatie kan nu de volledige productie leveren aan het net. De verwachting is dat we dit jaar vanwege de beperkte aansluiting van 3x25A ongeveer 40% minder hebben kunnen produceren dan mogelijk was geweest als we vanaf het begin de volledige aansluiting hadden gehad.

De hoge energieprijzen zorgen ook voor een flinke opbrengst. Waarschijnlijk worden de tarieven voor de leveranciers van groene stroom binnenkort afgetopt.

20 mei 2022 “Ons” onderstation wordt geplaatst

Liander is voor ons aan het werk. Het onderstation wordt geplaatst. Nog een kabeltje graven en dan kunnen we echt stroom gaan produceren!

24 maart 2022 Algemene Leden Vergadering

Op 24 maart 2022 was de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) van Energiecoöperatie de Groene Draad. De vergadering vond plaats in de loods van Argrec Zelle op de plek waar de zonnepanelen van het eerste project op het dak liggen. Als bestuur zijn we enthousiast geworden door de flinke opkomst en de positieve sfeer van de vergadering. De ingeslagen weg werd door de ALV ondersteund. De jaarrekening is vastgesteld en er is een kascommissie benoemd.

We hebben op de ALV de projectleden van de afgelopen jaren in het zonnetje gezet. Zij hebben meegeholpen om de energiecoöperatie op te zetten en nu succesvol te laten zijn. De voorgestelde bestuurswissel is door de ALV ook vastgesteld. Uittredend penningmeester Meindert Dijkstra is bedankt voor zijn inzet.

 

 

Adriaan van Dorth heeft een mooi betoog gehouden over de verduurzaming van landgoed ’t Zelle.

Het was al met al een interessante en betrokken avond. We hebben als bestuur weer veel enthousiasme en nieuwe energie om verder te gaan. Als eerste staat nu het project de Roodheuvel in Toldijk op het programma, waar de beschikbaarheid van het netwerk weer een belangrijke knelpunt is.

Hopelijk kunnen we snel een nieuwe ALV aankondigen waarop we het project de Roodheuvel kunnen aftrappen.

8 december: Ons zonnedak levert stroom!

Het is gelukt. Ons zonnedak levert stroom!

Er is heel wat gebeurd de afgelopen weken. In de vorige nieuwsbrief hadden we een vervelende boodschap omdat de netwerkaansluiting niet gerealiseerd kon worden. Er is toen intensief contact geweest met Liander. Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat Liander op de locatie Sarinkdijk 19a nu een kleine aansluiting (3x25A) heeft gerealiseerd. De definitieve aansluiting van 3x80A zal dan rond de zomer van 2022 worden aangelegd als daar een nieuw onderstation wordt geplaatst.

Nu in de winterperiode is de kleine aansluiting niet erg, maar tegen de zomer van volgend jaar krijgen we wel te maken met productieverlies. Dat lopen we de jaren erna echter wel weer in! De subsidieregeling SCE biedt daar mogelijkheden voor.

 

Begin december zijn de zonnepanelen geplaatst door HG Zonnepanelen. Kort daarna is door Liander de aansluiting gerealiseerd. De eerste voorzichtige productie is een feit. We zijn nu bezig met het afhandelen van de administratieve acties. De akte bij de notaris, de subsidie activeren. We zullen binnenkort ook met een voorstel komen hoe we de subsidie die we ontvangen aan jullie gaan uitbetalen.

 

Dit dak gaat circa 65.000 kWh aan stroom leveren. Daarmee kunnen we zo’n 20 huishoudens van stroom voorzien! Dat hebben we met elkaar toch mooi voor elkaar. Over een tijdje zal het ook mogelijk zijn om op onze website te zien hoeveel er geproduceerd wordt.

23 november 2021: de installatie is begonnen

De firma HG Zonnepanelen is begonnen met de installatie van ons zonnedak. Gisteren is begonnen met wat voorbereidingen, zijn de materialen gebracht en is de kabel tussen de twee schuren aangelegd. Vandaag is gestart met de installatie van de rails.

Er worden ruim 200 panelen voor onze coöperatie gelegd. Agrec Zelle, die gebruik maakt van de loods, krijgt een eigen installatie van zo’n 50 panelen. Agrec Zelle heeft een meter. Die installatie kan dus meteen worden aangesloten.

Wij moeten nog even wachten. Liander komt binnen nu en twee weken de aansluiting plaatsen. Dan gaat ons zonnedak echt stroom leveren! De aanhouder wint.

 

 

15 juni: de ledenovereenkomsten worden verstuurd

Alle potentiele leden wordt nu gevraagd om de ledenovereenkomst te ondertekenen en de inleg voor het gevraagde aantal certificaten over te maken. Het is nog een hele administratieve toer om alles gepersonaliseerd in de ledenovereenkomst en de begeleidende brief te krijgen. Aan het eind van de dag gaan er 51 brieven op de bus!

 

26 mei 2021: Drie installateurs hebben een offerte gedaan

We hebben drie installateurs gevraagd om een offerte te doen voor ons zonnedak op landgoed ’t Zelle. Die offertes hebben we inmiddels binnen. De komende weken gaan we deze drie vergelijken en een keuze maken met welke leverancier we verder gaan.

20 april 2021: Aanvraag subsidie SCE bij RVO ingediend

De nieuwe postcoderoosregeling SCE is een op subsidie gebaseerde regeling. SCE staat voor subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Met de invoering op 1 april van deze nieuwe regeling is er geen relatie meer met het eigen energieverbruik. Waar in de oude regeling het eigen energieverbruik het aantal certificaten beperkte, staat dat nu volkomen los van elkaar. Een lid kan best 20 certificaten aanschaffen terwijl hijzelf maar 2000 kWh verbruikt op jaarbasis. De nieuwe regeling staat ook los van de salderingsregeling, dus ook mensen die al eigen panelen hebben kunnen lid worden en een mooi rendement halen. Meer informatie kan je vinden op onze site.

De aanvraagprocedure loopt in ieder geval 3 maanden. Onze verwachting is dat rond half juli de beschikking zal worden toegekend.