Je wilt meehelpen om duurzame energie op te wekken, maar je kunt of wilt geen zonnepanelen op een eigen dak plaatsen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat je geen dak hebt, je dak niet geschikt is, het de verkeerde richting heeft of dat de kosten van een eigen installatie te hoog zijn.

Door te investeren in zonnepanelen bij de Groene Draad help je toch mee om duurzame energie op te wekken en zo fossiele energie te besparen. Per jaar wordt daardoor 100 ton minder CO2 uitgestoten.