De elektriciteit die de energie coöperatie produceert wordt terug geleverd aan het net. Daarvoor krijgt de coöperatie een vergoeding: de opbrengst. Na aftrek van de diverse kosten voor onderhoud e.d. blijft de winst van de coöperatie over.
De leden bepalen samen wat er met de winst gebeurt. Dat kan in de vorm van een bijdrage aan een goed doel in de lokale gemeenschap of al een winstuitkering. Dit wordt vastgesteld door de ALV (Algemene Leden Vergadering).