De elektriciteit die de energiecoöperatie produceert wordt teruggeleverd aan het net. Daarvoor krijgt de coöperatie een vergoeding: de opbrengst. Samen met de subsidie uit de SCE zijn dit de inkomsten van de coöperatie. Na aftrek van de diverse kosten blijft de winst van de coöperatie over.

De leden bepalen samen wat er met de winst gebeurt. Dat kan in de vorm van een bijdrage aan een goed doel in de lokale gemeenschap of als een winstuitkering. Dit wordt vastgesteld door de ALV (Algemene Leden Vergadering).