De Groene Draad maakt gebruik van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Jaarlijks ontvangt de Groene Draad daaruit subsidie voor de opgewekte stroom. Deze subsidie wordt na verrekening van kosten naar rato verdeeld naar de leden.

De energierekening voor leden van de energiecoöperatie is daardoor veel lager dan bij de gebruikelijke energieleveranciers, omdat elk lid 15 jaar lang subsidie krijgt over de energie die via zijn certificaten wordt opgewekt! Dit betekent dat je in ongeveer 10 jaar tijd je inleg hebt terugverdiend (zie rekenvoorbeeld).

Als je lid bent van een energiecoöperatie is het rendement bijna net zo hoog als met de salderingsregeling voor eigen panelen.

Rekenvoorbeeld

Een certificaat heeft een opbrengst van ongeveer 250kWh/jaar. Aan subsidie komt via de SCE jaarlijks circa € 20,- beschikbaar per certificaat. Vanwege wisselende marktprijzen kunnen daar fluctuaties in zitten.

Een gemiddeld huishouden gebruikt per jaar 3500 kWh aan stroom. Dat zijn ongeveer 14 certificaten. Dat kost inclusief de netbeheerkosten en de belasting ongeveer €800,- bij je energieprovider. Bij 14 certificaten compenseer je 14 x €20,- = € 280,- Dat is meer dan 25% van wat je nu betaalt voor stroom.