Samenwerking BioZon en de Groene Draad

Door samenwerking met BioZon ontstaat een leuk aanbod

We hebben in onze laatste nieuwsbrief gesproken over de nieuwe postcoderoosregeling (PCR) die per 1 april 2021 ingaat. De Groene Draad zal volgens de nieuwe regeling gaan werken. In de oude PCR kon je niet meer energiebelasting terugkrijgen dan je verbruikte. Het had dus financieel geen zin om meer certificaten aan te schaffen dan het aantal dat past bij je verbruik. In de nieuwe regeling is dat niet meer relevant, omdat de coöperatie de subsidie ontvangt en verdeelt naar de leden. Dat loopt dus niet meer via jouw energierekening. Verbruik je op jaarbasis bijvoorbeeld 1500 kWh dan zou dat in de oude regeling maximaal 6 certificaten betekenen. In de nieuwe regeling kun je best meedoen voor 10 certificaten of meer en voor die certificaten meedelen in de subsidie die de coöperatie ontvangt. Dat is daarmee onafhankelijk van je eigen verbruik.

Met dit gegeven hebben we een leuk aanbod en een vraag voor je. Vanaf 1 januari 2021 kun je alvast profiteren van collectieve groene stroom uit de Achterhoek. Het is namelijk mogelijk om lid te worden van BioZon (BioZon produceert energie uit de oude vuilstort bij Zelhem) en zodra de Groene Draad van start gaat ook lid te worden van de Groene Draad. Het lidmaatschap van BioZon kost je niets, maar je krijgt wel €0,03 tot €0,05 energiebelasting terug per kWh. BioZon is gestart op 1 juni 2019 en werkt volgens de oude PCR. Dit lidmaatschap is op ieder moment opzegbaar, maar in principe kun je zolang het project van BioZon op de Langenberg in Zelhem loopt mee blijven profiteren. Daarnaast kun je mee gaan doen in de Groene Draad. Het is namelijk mogelijk om zowel in de oude als in de nieuwe regeling deel te nemen. Wil je deelnemen, of alvast wat meer lezen over deelname in BioZon? Kijk dan op hun website: www.biozon.nu/doe-mee/

Wil je meer informatie kom dan naar de digitale informatiebijeenkomst op 2 december: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering.

Deelnemen via Microsoft Teams

Wij adviseren je om deel te nemen via een laptop/pc en de link te openen via de Google Chrome of Microsoft Edge internet browser. Je kunt dan namelijk klikken op ‘doorgaan in deze browser’ en hoeft geen app te downloaden, te installeren en géén account aan te maken. Je hoeft dan alleen je naam als gast in te vullen, toestemming te geven voor het gebruik van de camera en microfoon en op ‘nu deelnemen’ te klikken.

Heb je de Microsoft Teams app al wel geïnstalleerd? Dan kun je op de gebruikelijke wijze deelnemen met je Microsoft account.

Voor een stappenplan over deelnemen zonder Microsoft Teams account/app kunt je hier klikken. LET OP: klik eerst op de Microsoft-Teams link die je hebt ontvangen en volg daarna stap 2. Mocht het je morgenavond niet lukken om de link naar de online bijeenkomst te openen, dan kun je vanaf 19:15 contact opnemen met 06-51599491.

 

4 juni 2020: Energiecoöperatie de Groene Draad is een feit!

Op 4 juni is de Groene Draad – energiecoöperatie in Bronckhorst – opgericht bij de notaris. Na een dik jaar hard werken is het gelukt! De coöperatie is een feit, we hebben meer dan 50 (potentiele) leden, in ieder geval één dak en een goed bestuur. Iedereen die hier aan meegewerkt heeft, willen wij hierbij nog hartelijk bedanken.

Energiecoöperatie de Groene Draad wil samen met minimaal 50 leden duurzame energie gaan opwekken. Met de inleg van de leden worden daarvoor zonnepanelen aangeschaft, die op enkele grote bedrijfsdaken worden gelegd. De opgewekte stroom wordt verkocht. De leden bepalen wat daar mee gebeurt en of dit bijvoorbeeld wordt ingezet voor een goed doel binnen de lokale gemeenschap. Verder genieten de leden van een belastingvoordeel waardoor zij hun inleg in 8 tot 9 jaar terugverdienen.

Het idee om in de omgeving Hengelo een energiecoöperatie te gaan oprichten ontstond al een paar jaar geleden. Het heeft best even geduurd voordat we als team van vrijwilligers aan de slag konden. In het voorjaar van 2019 zijn we van start gegaan.

We hebben eerst flink geïnvesteerd in goede promotiemiddelen. Daarmee zijn we mensen op verschillende manieren gaan benaderen en hadden we eind 2019 zo’n 40 potentiele leden. Lang niet iedereen is al overtuigd van de noodzaak om iets aan de klimaatverandering te doen. Het kostte daardoor toch wel moeite om mensen te overtuigen van de kracht van ons initiatief. De doorbraak kwam nadat de gemeente ons initiatief breed heeft gecommuniceerd naar de inwoners. De informatieavond die daar op volgde was daardoor een knallend succes en we groeiden naar vijftig leden.

Voor het aantal zonnepanelen waarmee we aan de slag willen hebben we twee daken nodig. Een dak stond vanaf het begin al vast. Een tweede dak leek zeker, maar door de huidige onzekere omstandigheden (corona, stikstof) is dat dak afgevallen. We zijn nu dan ook op zoek naar een tweede dak. Ook willen we nog wat verder groeien met een 10-tal nieuwe leden.

We zijn er van overtuigd in het najaar of vroege voorjaar 2021 de “stekker in het stopcontact” te kunnen steken en de productie te starten van groene, schone energie. Daarmee helpt De Groene Draad mee aan het energieneutraal maken van de gemeente Bronckhorst. Enthousiast als we zijn blijft het wat ons betreft zeker niet bij dit eerste initiatief. De Groene Draad zal van zich laten horen.

Het nu geïnstalleerde bestuur stelt zich hier voor via korte filmpjes

Groene Draad bijeenkomst 22 januari groot succes!

Groene Draad bijeenkomst 22 januari j.l. doorslaggevend voor oprichting coöperatie!

De oprichting van de energiecoöperatie “De Groene Draad” gaat definitief door. Het aantal inschrijvingen ligt nu boven de 50, voldoende om de oprichting te activeren.

De laatste bijeenkomst overtrof onze verwachtingen ruimschoots. De zaal zat propvol met meer dan 70 bezoekers, mede dankzij de ondersteunende communicatie van de Gemeente Bronckhorst. Er hing een fijne sfeer en er hebben zich meer dan 10 nieuwe leden aangemeld, waarmee ons eerste doel is bereikt!

Hoe nu verder?

Met de inschrijvingen kunnen we de coöperatie daadwerkelijk gaan oprichten, er is wel nog wat werk te verrichten:

  • De daken die in optie zijn definitief toetsen bij Liander en op constructie
  • Installateurs uitnodigen voor offertes
  • Voorbereidende werkzaamheden om de stap naar de notaris te zetten voor oprichting van de coöperatie

Zodra de kosten voor het project exact bekend zijn en het deelnamebedrag per deelnemer helder is wordt er een oprichtingsvergadering georganiseerd. Alle aangemelde leden worden hiervoor uitgenodigd.

Het bedrag per deelnemer is natuurlijk geheel afhankelijk van het aantal panelen waarvoor je hebt ingeschreven. Het bedrag zal op dat moment ook overgemaakt moeten worden aan de coöperatie. Er zal binnenkort nog nieuwe informatie worden verspreid over de aanpassingen in de postcoderoosregeling. Eventueel wordt daar nog een aparte informatiebijeenkomst voor georganiseerd.

Wat wordt het tijdspad?

Veel hangt af van leveranciers die offertes moeten maken. We weten dat installateurs momenteel overvol zitten met werk. Ook de doorlooptijden bij Liander zijn op dit moment lang. De oprichtingsvergadering zal daardoor waarschijnlijk pas na de zomer plaatsvinden. Een voorzichtige uitspraak is dat we dit najaar groene stroom willen opwekken voor onze eigen coöperatie.

Hulp gezocht !

Ons kleine vrijwilligersteam is met bovengenoemde punten aan de slag, we willen zo snel als mogelijk de benodigde vervolgstappen maken. We zijn nog op zoek naar bestuursleden voor de coöperatie. Lijkt dat je interessant meld je dan aan. Het is een mooi als je enige bestuurlijke ervaring hebt maar niet strikt noodzakelijk.

Kan ik me nog inschrijven voor deelname?

Dat kan zeker, voor dit eerste project is het minimale aantal leden bereikt, maar totdat er een definitieve afspraak met de installateur wordt gemaakt kan je nog inschrijven. Daarna kom je op de reservelijst. Pas na de afronding van de huidige inschrijvingen weten we of er nog inschrijvers afhaken.

We kunnen ook een 2e project gaan opstarten, waarvoor we weer 50 nieuwe leden nodig hebben, het heeft dus altijd zin op je op te geven.

We willen iedereen die zich heeft ingezet voor dit project èn alle deelnemers hartelijk danken voor hun vertrouwen dat ons gegeven is om dit 1e project te mogen realiseren.

Team De Groene Draad.

Informatieavonden leveren weer aantal nieuwe aanmeldingen op

De infomratieavonden in Keijenborg, Hengelo en Zelhem zijn positief verlopen. De aanwezigen waren betrokken en enthousiast over de presentaties. Een aantal van hen heeft direct een intentieverklaring ingevuld.

 

Informatieavonden in Hengelo, Keijenborg en Zelhem

Groene Draad geeft hoger rendement dan je spaarrekening

Als je lid bent van Energiecoöperatie de Groene Draad krijg je een hoger rendement over je geld dan op een spaarrekening. Bovendien help je mee aan het opwekken van duurzame energie. Wil je weten hoe dat zit? Kom dan naar één van onze informatieavonden die we eind november organiseren in Hengelo, Zelhem en Keijenborg.

Door lid te worden van Energiecoöperatie de Groene Draad krijg je 15 jaar lang de energiebelasting terug over de stroom die je gebruikt. Hoeveel energiebelasting je terugkrijgt hangt wel af van het aantal certificaten dat je hebt aangeschaft. Tevens deel je mee in de winst van de coöperatie. De certificaten die je hebt gekocht verdien je zo in ongeveer 8 jaar weer terug.

Programma informatieavonden

Op de informatieavonden staat een aantal onderwerpen op de agenda. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Wat betekent de energietransitie (routekaart) de komende jaren voor jou?
  • Hoe pak je de verduurzaming van je huis op?
  • Waarom is het financieel een goed idee om lid te worden van Energiecoöperatie de Groene Draad

Waar en wanneer

Keijenborg: 25 november in het Dorpshuis de Horst, Sint Janstraat 6

Hengelo: 27 november in Café de Jongens, Bleekstraat 3

Zelhem: 28 november in Het Witte Paard, Ruurloseweg 1

In Hengelo zal wethouder Paul Hofman uitleg geven over de routekaart. Op de andere avonden zal een van zijn medewerkers dit onderwerp presenteren. Voor het onderwerp verduurzaming zijn energiecoaches aanwezig.

De avonden beginnen om 19.30 uur, inloop vanaf 19 uur. De koffie staat klaar.

Klimaatfestival

Op het Klimaatfestival op 11 juni 2019 stond de Groene Draad met een eigen kraampje. We kregen veel bekijks en het leverde een paar interessante gesprekken en natuurlijk wat nieuwe namen op onze interesselijst.

Verder lezen over deze bijeenkomst:

Bent u ook trots op Bronckhorst? We dragen allemaal ons steentje bij om onze leefomgeving ook in de toekomst prettig te houden. Samen richten we onze blik op morgen. Op 11 juni is daarom het allereerste Bronckhorster Klimaatfestival: Op Morgen! U bent er toch ook bij?

Info middag AH

Zaterdag 20 juli stonden we bij AH om leden te werven. We hebben veel persoonlijke gesprekken gevoerd. De belangstelling is heel wisselend. Sommige mensen willen graag weten hoe het in elkaar zit. Dat zijn leuke gesprekken met toch weer wat nieuwe geïnteresseerden.

Betrokkenheid energietransitie

Maandagavond 15 juli is een avond georganiseerd over de participatie van bewoners bij de energietransitie: “Hoe wilt u betrokken worden bij lokale energie-initiatieven?” De Groene Draad was aanwezig en had er na deze avond weer enkele geïnteresseerden bij.

Lees verder over deze bijeenkomst: https://www.bronckhorst.nl/home/nieuws_45258/item/hoe-wilt-u-betrokken-worden-bij-lokale-energie-initiatieven_113549.html#titel113549

Inwoners, lokale ondernemers en organisaties zijn erg betrokken bij hun eigen leefomgeving en leveren een belangrijke bijdrage aan onze gezamenlijke energie-opgave. We willen een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. Daar willen we u nauw bij betrekken. We gaan graag met u persoonlijk het gesprek aan op maandagavond 15 juli 2019.