11 februari 2023 Installatie de Roodheuvel op stoom

De installatie van het zonnedak op biologisch veeteeltbedrijf de Roodheuvel verloopt volgens plan. Eerst is de meterkast geplaatst, daarna zijn alle panelen gelegd. Afgelopen woensdag is de kabel onder het erf doorgeschoten en aangesloten op de hoofdleiding. Het is nog een kleine stap om de zonnepanelen aan te sluiten op het netwerk. Die stap wordt komende weken gezet.