• Wat is een Postcoderoosregeling
  De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is de officiële naam van wat we de postcoderoosregeling noemen. De overheid heeft dit systeem bedacht voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. Men kan zich verenigen in een coöperatie en dan op een dak van een loods of bedrijf een collectief zonnepanelensysteem plaatsen. Via een energiebedrijf komt de stroom dan bij de leden. De coöperatie krijgt jaarlijks vanuit de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking subsidie op de opgewekte stroom. Als je deelneemt aan coöperatie krijg je voor het aantal certificaten dat je hebt aangeschaft een deel van deze subsidie.
 • Waar komen de zonnepanelen te liggen
  Op een geschikt dak van een bedrijf, loods of stal binnen in onze postcoderoos. Het systeem op het dak wordt georganiseerd, beheerd en onderhouden door Energiecoöperatie de Groene Draad. De zonnepanelen op dit dak leveren stroom, die teruggeleverd, verkocht wordt aan de energiemaatschappij.
 • Wie kan er meedoen
  Iedereen binnen het Postcoderoosgebied 7255 kan meedoen, zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers. De enige voorwaarden zijn dat je een eigen energierekening hebt en dat je kleinverbruiker bent, dus een aansluiting hebt van maximaal 3x80A. Je kunt zoveel certificaten aanschaffen als je wilt. Er is geen verband met je eigen energieverbruik.
 • Kunnen ondernemers meedoen
  Ondernemers kunnen alleen meedoen als ze kleinverbruiker zijn dus als ze een aansluiting hebben tot een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère. Een ondernemer mag niet een te groot aandeel krijgen in de coöperatie. Daarom mag een onderneming voor niet meer dan 20% in de coöperatie deelnemen. Ondernemers krijgen geen vrijstelling van de BTW over de energiebelasting. Hun voordeel is daardoor lager als dat van particulieren.
 • Wie kunnen er niet meedoen
  Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kun je helaas niet meedoen. Datzelfde geldt voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 ampère.
  Bewoners buiten de postcoderoos kunnen ook niet meedoen.
 • Kunnen huurders ook deelnemen
  Ja, mensen die in een huurwoning wonen kunnen ook meedoen. De huurder moet wel een zelfstandige afnemer zijn van elektriciteit. Wanneer je een huurcontract hebt waarbij je de energiekosten aan de verhuurder betaalt en dus niet zelf aan een energieleverancier kun je helaas niet meedoen. Je kunt dan wel helpen door elektriciteit in onze gemeente groener te maken door te vragen of je verhuurder over wil stappen op 100 % Nederlandse groene stroom.
 • Kan ik ook meedoen als ik zelf al zonnepanelen op mijn dak heb liggen
  Als je zelf zonnepanelen hebt, kun je gewoon lid worden van de coöperatie. De salderingsregeling voor je eigen panelen staat helemaal los van Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Zolang je kleinverbruiker bent kan je zelf bepalen hoeveel certificaten te aanschaft.
 • Wat is de minimum deelname
  De minimumdeelname is 1 certificaat, dat ongeveer gelijk staat aan de waarde van 1 zonnepaneel.
 • Ben ik als lid van de coöperatie aansprakelijk
  De coöperatie is een coöperatie U.A. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Energiecoöperatie de Groene Draad is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project.
 • Zijn er financiële risico’s aan deelname mogelijk
  Als lid zijn er in de praktijk geen financiële risico’s. De postcoderoosregeling wordt pas van kracht zodra er voldoende leden zijn en het project doorgaat. Er is een theoretisch risico dat de subsidieregeling en de stroomprijzen allebei aanzienlijk dalen en de verkregen subsidie lager uitvalt. Als de stroomprijzen fors dalen dan daalt de opbrengst voor de coöperatie uit de verkoop van de opgewekte stroom. Er is dan een risico dat de coöperatie op den duur de exploitatiekosten niet meer kan betalen.
 • Op mijn energierekening is al een energiebelastingkorting verrekend
  Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). Dit staat los van de subsidie die de Energiecoöperatie de Groene Draad ontvangt en die na aftrek van kosten naar de leden gaat.
 • Hoe kan ik deelnemen aan Energiecoöperatie de Groene Draad
  Je kunt je inschrijven via het aanmeldingsformulier op onze website www.de-groenedraad.nl met vermelding van het aantal gewenste certificaten waarmee je deel wilt nemen. Op het moment dat de oprichting definitief is, word je formeel lid van de coöperatie als je de ledenovereenkomst met de gemaakte afspraken ondertekent. Na ondertekening zal betaling van het aantal bestelde certificaten dienen te geschieden. Lid worden?
 • Wanneer is mijn deelname definitief
  Je deelname is pas definitief op het moment dat het project definitief doorgaat, notarieel is vastgelegd, je de ledenovereenkomst hebt getekend en je de vergoeding voor het aantal afgenomen certificaten hebt betaald.
 • Ik ga verhuizen, wat gebeurt er dan met mijn lidmaatschap
  Als je verhuist binnen of buiten de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoosproject. Als je vanwege privéomstandigheden wilt verkopen dan kun je jouw certificaten te koop aanbieden aan een iemand die op de wachtlijst staat. Een andere mogelijkheid is dat een of meerdere bestaande leden de certificaten overnemen.
 • Met wie doe ik zaken
  Energiecoöperatie de Groene Draad in Hengelo (Gld) is economisch en juridisch eigenaar van de zonne-installaties en dit wordt gewaarborgd door een Recht van Opstal, vastgelegd bij de notaris, samen met de dakeigenaar. De Statuten komen na oprichting ter inzage.
 • Hoe lang loopt mijn deelname
  De looptijd van de overeenkomst is 15 jaar, want zolang geldt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen neemt dan doe je ook een investering voor een product dat zo’n 25 jaar meegaat.

 • Wat levert deelname mij op
  Al vanaf aankoop van 1 certificaat krijg je gegarandeerd 15 jaar lang jaarlijks van de coöperatie een winstuitkering voor elk certificaat dat je hebt aangeschaft. De hoogte van je voordeel is afhankelijk van het aantal certificaten waarmee je deelneemt. Je betaalt in die 15 jaar verder geen enkele bijdrage als lid. Je deelt dus mee in winst, door de opgewekte energie van de zonnepanelen die verkocht wordt aan een energieleverancier. Lees ook het rekenvoorbeeld in de brochure.
 • Wat is het jaarlijkse voordeel bij deelname
  Naast de subsidie ontvangt de coöperatie geld uit de verkochte energie. De opbrengst hiervan is ongeveer € 0,05 per opgewekte kWh. Na aftrek van de kosten blijft de winst over. De leden bepalen in de algemene ledenvergadering wat er met deze winst gebeurt.
 • Ben ik mede eigenaar van de zonnepanelen installatie
  Energiecoöperatie de Groene Draad is eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie. Energiecoöperatie de Groene Draad zorgt voor alle organisatorische aspecten zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, de boekhouding en de ledenadministratie. De kosten die hiervoor worden gemaakt worden betaald uit de subsidie en de opbrengst van de verkoop van energie. Wat er na aftrek van deze kosten overblijft is de winst.
  Overigens bepalen de leden zelf via de ledenvergadering wat er precies met de gemaakte winst mag gebeuren. Dat is immers het principe van een coöperatie.
 • Wat gebeurt er met de installatie na de looptijd van 15 jaar
  De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is door de overheid voor 15 jaar gegarandeerd na de start van de coöperatie. Het project is na 15 jaar formeel beëindigd. De leden bepalen vooraf wat er met de installatie gaat gebeuren, de installatie hoeft dan technisch nog niet afgeschreven te zijn en kan zeker nog steeds energie opwekken. Er wordt vaak voor een de volgende opties gekozen:
  o Na 15 jaar wordt de zonne-installatie door de coöperatie verwijderd;
  o Na 15 jaar blijft de zonne-installatie voor een nader overeen te komen termijn liggen voor de coöperatie;
  o Na 15 jaar wordt de zonne-installatie tegen een nader te bepalen vergoeding (OF om-niet) overgedragen aan de dakeigenaar.
 • Met welke energiemaatschappij gaat de coöperatie werken om de opgewekte stroom aan te verkopen
  De keuze wordt via de ledenvergadering bepaald op het moment dat de coöperatie definitief is opgericht.
 • Word ik een energiemaatschappij
  Nee, je wordt geen energiemaatschappij. De energiecoöperatie ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door de energiecoöperatie verkocht aan de energiemaatschappij.
  Bij voorkeur kun jij de stroom dan weer afnemen van deze energiemaatschappij, waar de energiecoöperatie de energie aan verkocht heeft. Maar je bent vrij in je keuze voor een energieleverancier
 • Is de energie die uit mijn stopcontact komt altijd duurzaam opgewekt
  Alle energiecentrales zetten hun energie op het “net”. In die zin weet je nooit exact waar de energie vandaan komt, hoe meer duurzame energie er opgewekt wordt, hoe groter de kans is dat je groene energie uit je stopcontact krijgt.