• Wat is een Postcoderoosregeling
  De Regeling Verlaagd Tarief (= verlaging energiebelasting) is de officiële naam van wat we de postcoderoosregeling noemen. De overheid heeft dit systeem bedacht voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. Men kan zich verenigen in een coöperatie en dan op een dak van een loods of bedrijf een collectief zonnepanelensysteem plaatsen. Via een energiebedrijf komt de stroom dan bij de leden. Als je deelneemt aan de Regeling Verlaagd Tarief hoef je voor de jou gebruikte stroom geen energiebelasting te betalen tot een maximum van het aantal certificaten dat je hebt aangeschaft.
 • Waar komen de zonnepanelen te liggen
  Op een geschikt dak van een bedrijf, loods of stal binnen in onze postcoderoos. Het systeem op het dak wordt georganiseerd, beheerd en onderhouden door Energiecoöperatie de Groene Draad. De zonnepanelen op dit dak leveren stroom, die teruggeleverd, verkocht wordt aan de energiemaatschappij.
 • Wie kan er meedoen
  Iedereen binnen het Postcoderoosgebied 7255 kan meedoen, zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers. De enige voorwaarden zijn dat je een eigen energierekening hebt en je mag meedoen voor maximaal 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3.500 kWh). Let op: als je meer certificaten koopt dan wat je verbruikt, krijg je maximaal de energiebelasting terug van je verbruik.
 • Kunnen ondernemers meedoen
  Ondernemers kunnen alleen meedoen voor maximaal 10.000 kWh en als ze een aansluiting hebben tot een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère. Het is daarnaast niet de bedoeling dat een ondernemer een te groot aandeel krijgt in de coöperatie. Daarom mag een onderneming voor niet meer dan 20% in de coöperatie deelnemen. Ondernemers krijgen geen vrijstelling van de BTW over de energiebelasting. Hun voordeel is daardoor lager als dat van particulieren; in 2019 ongeveer €24,50 per certificaat.
 • Wie kunnen er niet meedoen
  Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kun je helaas niet meedoen. Datzelfde geldt voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 ampère.
  Bewoners buiten de postcoderoos kunnen ook niet meedoen.
 • Kunnen huurders ook deelnemen
  Ja, mensen die in een huurwoning wonen kunnen ook meedoen. De huurder moet wel een zelfstandige afnemer zijn van elektriciteit. Het energiebedrijf levert energie aan de huurder en kan de energiebelasting verrekenen.
  Wanneer je een huurcontract hebt waarbij je de energiekosten aan de verhuurder betaalt en dus niet zelf aan een energieleverancier kun je helaas niet meedoen. Je kunt dan wel helpen door elektriciteit in onze gemeente groener te maken door te vragen of je verhuurder over wil stappen op 100 % Nederlandse groene stroom.
 • Kan ik ook meedoen als ik zelf al zonnepanelen op mijn dak heb liggen
  Als je zelf zonnepanelen hebt, maar niet voldoende voor je totale stroomverbruik kun je ook lid worden van de coöperatie. In dat geval bepaal je eerst welke hoeveelheid stroom je nog niet zelf opwekt. Voor dat deel kun je dan deelnemen. Dus verbruik je bijvoorbeeld 5.000 kWh per jaar en wekken je zonnepanelen 3.000 kWh per jaar op. Dan kun je je aanmelden en deelnemen voor maximaal 2000 kWh per jaar aan de coöperatie. Je krijgt niet meer energiebelasting terug dan je betaalt. Het is dus verstandig om wat onder dat maximum te blijven door bijvoorbeeld voor 1700 of 1800 kwh aan certificaten af te nemen.
 • Wat is de minimum deelname
  De minimumdeelname is 1 certificaat, dat ongeveer gelijk staat aan de waarde van 1 zonnepaneel.
 • Ben ik als lid van de coöperatie aansprakelijk
  De coöperatie is een coöperatie U.A. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Energiecoöperatie de Groene Draad is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project.
 • Zijn er financiële risico’s aan deelname mogelijk
  Als lid zijn er in de praktijk geen financiële risico’s. De postcoderoosregeling wordt pas van kracht zodra er voldoende leden zijn en het project doorgaat. Er is een theoretisch risico dat de energiebelasting en de stroomprijzen allebei aanzienlijk dalen en de teruggegeven energiebelasting lager uitvalt. Als de stroomprijzen fors dalen dan daalt de opbrengst voor de coöperatie uit de verkoop van de opgewekte stroom. Er is dan een risico dat de coöperatie op den duur de exploitatiekosten niet meer kan betalen.
 • Op mijn energierekening is al een energiebelastingkorting verrekend
  Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). Dit staat los van de korting die je ontvangt door deelname aan Energiecoöperatie de Groene Draad. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen. De Belastingdienst meldt het volgende (dd.13-1-2017): ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2019 is het bedrag van de heffingskorting € 311,62 inclusief btw en in 2020 €527,17 inclusief BTW.
 • Hoe kan ik deelnemen aan Energiecoöperatie de Groene Draad
  Je kunt je inschrijven via het aanmeldingsformulier op onze website www.de-groenedraad.nl met vermelding van het aantal gewenste certificaten waarmee je deel wilt nemen. Op het moment dat de oprichting definitief is, word je formeel lid van de coöperatie als je de ledenovereenkomst met de gemaakte afspraken ondertekent. Na ondertekening zal betaling van het aantal bestelde certificaten dienen te geschieden. Lid worden?
 • Wanneer is mijn deelname definitief
  Je deelname is pas definitief op het moment dat het project definitief doorgaat, notarieel is vastgelegd, je de ledenovereenkomst hebt getekend en je de vergoeding voor het aantal afgenomen certificaten hebt betaald.
 • Ik ga verhuizen, wat gebeurt er dan met mijn lidmaatschap
  Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoosproject. Wanneer je niet meer valt onder de postcode van het dak waarvoor je je hebt aangemeld, kun je jouw certificaten te koop aanbieden aan een iemand die op de wachtlijst staat. Een andere mogelijkheid is dat een of meerdere bestaande leden de certificaten overnemen.
 • Met wie doe ik zaken
  Energiecoöperatie de Groene Draad in Hengelo (Gld) is economisch en juridisch eigenaar van de zonne-installaties en dit wordt gewaarborgd door een Recht van Opstal, vastgelegd bij de notaris, samen met de dakeigenaar. De Statuten komen na oprichting ter inzage.
 • Hoe lang loopt mijn deelname
  De looptijd van de overeenkomst is 15 jaar, want zolang geldt de belastingkorting via de Regeling Verlaagd Tarief. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen neemt dan doe je ook een investering voor een product dat zo’n 25 jaar meegaat.
  Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je je deelname meeverhuizen, zolang je binnen het gebied van de postcoderoos blijft wonen.
 • Wat levert deelname mij op
  Al vanaf aankoop van 1 certificaat krijg je gegarandeerd 15 jaar lang jaarlijks de energiebelasting terug die door het zonnepaneel (certificaat) wordt opgewekt. De hoogte van je voordeel is afhankelijk van het aantal certificaten waarmee je deelneemt en de hoeveelheid door jou gebruikte stroom . Je betaalt in die 15 jaar verder geen enkele bijdrage als lid. Je deelt wel mee in winst, door de opgewekte energie van de zonnepanelen die verkocht wordt aan een energieleverancier. Lees ook het rekenvoorbeeld in de brochure.
 • Wat is het jaarlijkse voordeel bij deelname
  Naast de teruggave van de energiebelasting ( in 2019 € 0,12 per gebruikte kWh) op je eigen energierekening, ontvangt de coöperatie geld uit verkochte energie. De opbrengst hiervan is ongeveer € 0,05 per opgewekte kWh. De leden bepalen in de algemene ledenvergadering wat er met deze winst gebeurt.
 • Ben ik mede eigenaar van de zonnepanelen installatie
  Energiecoöperatie de Groene Draad is eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie. Energiecoöperatie de Groene Draad zorgt voor alle organisatorische aspecten zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, de boekhouding en de ledenadministratie. De kosten die hiervoor worden gemaakt worden betaald uit de opbrengst van de verkoop van energie. Wat er na aftrek van deze kosten overblijft is de winst.
  Overigens bepalen de leden zelf via de ledenvergadering wat er precies met de gemaakte winst mag gebeuren. Dat is immers het principe van een coöperatie.
 • Wat gebeurt er met de installatie na de looptijd van 15 jaar
  De postcoderegeling met teruggave van de energiebelasting is door de overheid voor 15 jaar gegarandeerd, na de start van de coöperatie. Het project is na 15 jaar formeel beëindigd. De leden bepalen vooraf wat er met de installatie dient te gebeuren, de installatie hoeft dan technisch nog niet afgeschreven te zijn en kan zeker nog steeds energie opwekken. Er wordt vaak voor een de volgende opties gekozen:
  o Na 15 jaar wordt de zonne-installatie door de coöperatie verwijderd;
  o Na 15 jaar blijft de zonne-installatie voor een nader overeen te komen termijn liggen voor de coöperatie;
  o Na 15 jaar wordt de zonne-installatie tegen een nader te bepalen vergoeding (OF om-niet) overgedragen aan de dakeigenaar.
 • Met welke energiemaatschappij gaat de coöperatie werken om de opgewekte stroom aan te verkopen
  De keuze wordt via de ledenvergadering bepaald op het moment dat de coöperatie definitief is opgericht.
 • Werkt mijn eigen energiemaatschappij mee met het verrekenen van het belastingvoordeel
  Niet elke energiemaatschappij is bereid om de korting op de energiebelasting te verrekenen. Klik hier om te zien of jouw energiemaatschappij meedoet


 • Word ik een energiemaatschappij
  Nee, je wordt geen energiemaatschappij. De energiecoöperatie ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door de energiecoöperatie verkocht aan de energiemaatschappij.
  Bij voorkeur kun jij de stroom dan weer afnemen van deze energiemaatschappij, waar de energiecoöperatie de energie aan verkocht heeft.
 • Is de energie die uit mijn stopcontact komt altijd duurzaam opgewekt
  Alle energiecentrales zetten hun energie op het “net”. In die zin weet je nooit exact waar de energie vandaan komt, hoe meer duurzame energie er opgewekt wordt, hoe groter de kans is dat je groene energie uit je stopcontact krijgt.