De maatregen die genomen gaan worden om de klimaatverandering te beperken en wetgeving voor het reduceren van stikstofuitstoot zullen van grote invloed zijn op onze directe leefomgeving. Het paradoxale is dat als we niest doen dit ook van grote invloed is om onze omgeving maar dan ongecontroleerd. Ik kies voor het eerste en wil daarbij dan graag als burger mijn positieve bijdrage leveren in de energietransitie en biodiversiteit.

De coöperatie als samenwerkingsverband is in de Achterhoek zo ongeveer uitgevonden voor het gezamenlijk realiseren van doelen die als individu niet of nauwelijks haalbaar zijn. De coöperaties is nog steeds een mooie en zeer goede rechtsvorm als je gezamenlijk een doel nastreeft waarbij financiële middelen een belangrijke rol spelen. Ik wil mijn bijdrage leveren aan de energie coöperatie om van onder af, dus vanuit de bewoners energiebesparing en reductie van fossiele brandstof te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast hoop ik dat we een gesprekspartner zullen zijn voor de (lokale) overheid.