20 april 2021: Aanvraag subsidie SCE bij RVO ingediend

De nieuwe postcoderoosregeling SCE is een op subsidie gebaseerde regeling. SCE staat voor subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Met de invoering op 1 april van deze nieuwe regeling is er geen relatie meer met het eigen energieverbruik. Waar in de oude regeling het eigen energieverbruik het aantal certificaten beperkte, staat dat nu volkomen los van elkaar. Een lid kan best 20 certificaten aanschaffen terwijl hijzelf maar 2000 kWh verbruikt op jaarbasis. De nieuwe regeling staat ook los van de salderingsregeling, dus ook mensen die al eigen panelen hebben kunnen lid worden en een mooi rendement halen. Meer informatie kan je vinden op onze site.

De aanvraagprocedure loopt in ieder geval 3 maanden. Onze verwachting is dat rond half juli de beschikking zal worden toegekend.