24 maart 2022 Algemene Leden Vergadering

Op 24 maart 2022 was de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) van Energiecoöperatie de Groene Draad. De vergadering vond plaats in de loods van Argrec Zelle op de plek waar de zonnepanelen van het eerste project op het dak liggen. Als bestuur zijn we enthousiast geworden door de flinke opkomst en de positieve sfeer van de vergadering. De ingeslagen weg werd door de ALV ondersteund. De jaarrekening is vastgesteld en er is een kascommissie benoemd.

We hebben op de ALV de projectleden van de afgelopen jaren in het zonnetje gezet. Zij hebben meegeholpen om de energiecoöperatie op te zetten en nu succesvol te laten zijn. De voorgestelde bestuurswissel is door de ALV ook vastgesteld. Uittredend penningmeester Meindert Dijkstra is bedankt voor zijn inzet.

 

 

Adriaan van Dorth heeft een mooi betoog gehouden over de verduurzaming van landgoed ’t Zelle.

Het was al met al een interessante en betrokken avond. We hebben als bestuur weer veel enthousiasme en nieuwe energie om verder te gaan. Als eerste staat nu het project de Roodheuvel in Toldijk op het programma, waar de beschikbaarheid van het netwerk weer een belangrijke knelpunt is.

Hopelijk kunnen we snel een nieuwe ALV aankondigen waarop we het project de Roodheuvel kunnen aftrappen.