Betrokkenheid energietransitie

Maandagavond 15 juli is een avond georganiseerd over de participatie van bewoners bij de energietransitie: “Hoe wilt u betrokken worden bij lokale energie-initiatieven?” De Groene Draad was aanwezig en had er na deze avond weer enkele geïnteresseerden bij.

Lees verder over deze bijeenkomst: https://www.bronckhorst.nl/home/nieuws_45258/item/hoe-wilt-u-betrokken-worden-bij-lokale-energie-initiatieven_113549.html#titel113549

Inwoners, lokale ondernemers en organisaties zijn erg betrokken bij hun eigen leefomgeving en leveren een belangrijke bijdrage aan onze gezamenlijke energie-opgave. We willen een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. Daar willen we u nauw bij betrekken. We gaan graag met u persoonlijk het gesprek aan op maandagavond 15 juli 2019.