Groene Draad bijeenkomst 22 januari groot succes!

Groene Draad bijeenkomst 22 januari j.l. doorslaggevend voor oprichting coöperatie!

De oprichting van de energiecoöperatie “De Groene Draad” gaat definitief door. Het aantal inschrijvingen ligt nu boven de 50, voldoende om de oprichting te activeren.

De laatste bijeenkomst overtrof onze verwachtingen ruimschoots. De zaal zat propvol met meer dan 70 bezoekers, mede dankzij de ondersteunende communicatie van de Gemeente Bronckhorst. Er hing een fijne sfeer en er hebben zich meer dan 10 nieuwe leden aangemeld, waarmee ons eerste doel is bereikt!

Hoe nu verder?

Met de inschrijvingen kunnen we de coöperatie daadwerkelijk gaan oprichten, er is wel nog wat werk te verrichten:

  • De daken die in optie zijn definitief toetsen bij Liander en op constructie
  • Installateurs uitnodigen voor offertes
  • Voorbereidende werkzaamheden om de stap naar de notaris te zetten voor oprichting van de coöperatie

Zodra de kosten voor het project exact bekend zijn en het deelnamebedrag per deelnemer helder is wordt er een oprichtingsvergadering georganiseerd. Alle aangemelde leden worden hiervoor uitgenodigd.

Het bedrag per deelnemer is natuurlijk geheel afhankelijk van het aantal panelen waarvoor je hebt ingeschreven. Het bedrag zal op dat moment ook overgemaakt moeten worden aan de coöperatie. Er zal binnenkort nog nieuwe informatie worden verspreid over de aanpassingen in de postcoderoosregeling. Eventueel wordt daar nog een aparte informatiebijeenkomst voor georganiseerd.

Wat wordt het tijdspad?

Veel hangt af van leveranciers die offertes moeten maken. We weten dat installateurs momenteel overvol zitten met werk. Ook de doorlooptijden bij Liander zijn op dit moment lang. De oprichtingsvergadering zal daardoor waarschijnlijk pas na de zomer plaatsvinden. Een voorzichtige uitspraak is dat we dit najaar groene stroom willen opwekken voor onze eigen coöperatie.

Hulp gezocht !

Ons kleine vrijwilligersteam is met bovengenoemde punten aan de slag, we willen zo snel als mogelijk de benodigde vervolgstappen maken. We zijn nog op zoek naar bestuursleden voor de coöperatie. Lijkt dat je interessant meld je dan aan. Het is een mooi als je enige bestuurlijke ervaring hebt maar niet strikt noodzakelijk.

Kan ik me nog inschrijven voor deelname?

Dat kan zeker, voor dit eerste project is het minimale aantal leden bereikt, maar totdat er een definitieve afspraak met de installateur wordt gemaakt kan je nog inschrijven. Daarna kom je op de reservelijst. Pas na de afronding van de huidige inschrijvingen weten we of er nog inschrijvers afhaken.

We kunnen ook een 2e project gaan opstarten, waarvoor we weer 50 nieuwe leden nodig hebben, het heeft dus altijd zin op je op te geven.

We willen iedereen die zich heeft ingezet voor dit project èn alle deelnemers hartelijk danken voor hun vertrouwen dat ons gegeven is om dit 1e project te mogen realiseren.

Team De Groene Draad.