Informatieavonden leveren weer aantal nieuwe aanmeldingen op

De infomratieavonden in Keijenborg, Hengelo en Zelhem zijn positief verlopen. De aanwezigen waren betrokken en enthousiast over de presentaties. Een aantal van hen heeft direct een intentieverklaring ingevuld.