Al sinds mijn vroegste jeugd speelt de natuur een belangrijke rol in mijn leven. Ik voel ik mij verbonden met haar en streef al naar een leven in harmonie met onze natuurlijke omgeving.

Naarmate het milieubewustzijn groeide en de keerzijden van onze tomeloze economische groei zich op allerlei manieren manifesteerden, ben ik mij gaan inzetten om al het moois dat moeder aarde ons biedt te beschermen. Eerst vooral door strijdvaardig te zijn en te demonstreren. Daarna door als onderwijzeres en natuurgids mensen te wijzen op de grote waarde die de natuur heeft en ook door te schrijven over bijvoorbeeld mooie ecologische projecten.

Op dit moment ga ik het liefst met mensen persoonlijk in gesprek, om vanuit het hier en nu te praten over de mogelijkheden die er altijd en voor iedereen zijn, om stappen te zetten naar een eerlijke omgang met de hulpbronnen die wij ter beschikking hebben.

Graag wil ik aan onze kinderen een leefbare wereld nalaten. De beweging van de opkomende energiecoöperaties, waarin ook samenwerken een gegeven is, vind ik een fantastisch doel om mij voor in te zetten.