In mijn zoektocht naar goedkope groene stroom kwam ik energiecoöperatie De Groene Draad tegen. Een sympathiek lokaal initiatief met een Zonnestroomproject in het vooruitzicht. Ik kon mij hier als inwoner van Velswijk voor aanmelden en heb dat vrij snel gedaan.

In het vervolgcontact wat ik had met Gerard Oud bleek dat zij op zoek waren naar een penningmeester met een warm hart voor “de groene zaak”. Ik moest daar even over nadenken want als vader en ondernemer in de ICT is de agenda al best goed gevuld. Maar natuurlijk ben ik met overtuiging ingegaan op het verzoek, want het is mooi om bij te kunnen dragen aan de omslag naar duurzaamheid die zo hard nodig is. Ik zie dit ook als verplichting aan de generaties die na ons komen en mogelijk voor nog grotere uitdagingen komen te staan.

Ik denk dat we allemaal zelf kunnen bijdragen, maar met de energiecoöperatie hebben we een mooi instrument om onze doelen gezamenlijk uit te dragen. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen stimuleren en enthousiasmeren voor meer duurzaamheid.